International Title:
Zatoichi Meets Yojimbo
Japanese Title:
Zatoichi and Yojimbo
US Title:
Zatoichi Meets Yojimbo
Alternate Title:
-
 
Production: Katsu Productions
Distributor: Daiei (Toho Owned)
Japan Release Date Japan Running Time
1970 116 Minutes
 
US Distributor: Daiei International
US Release Date US Running Time
1970 116 Minutes

Staff
Directed by Kihachi Okamoto
Writing credits Kihachi Okamoto, Tetsuro Yoshida, Kan Shimozawa
Produced by Shintaro Katsu
Music by Akira Ifukube
Cinematography by Kazuo Miyagawa
Film Editing by Toshio Taniguchi
Production Design by Yoshinobu Nishioka
Assistant Directors Chuza Nakanishi, Akikazu Ota, Haruo Ueda
Cast
Zatoichi Shintaro Katsu
Daisaku Sasa, Yojimbo Toshiro Mifune
Umeno Ayako Wakao
Yasuke Eboshiya, Silk Distributor Osamu Takizawa
Masagoro Eboshiya, Head of the Kobotoke Clan Masakane Yonekura
Kunai Atobe, "Kuzuryu" Shin Kishida
Hyoroku, Coffin Maker Kanjuro Arashi
Sanaemon Goto, Son of Yasuke Eboshiya Toshiyuki Hosokawa
Jinzaburo Wakiya, Inspector Shigeru Koyama
Tozo, Watchman Daigo Kusano
- Minoru Terada
- Hideo Sunazuka
- Fujio Tsuneda
- Gen Kimura
- Hiroshi Tanaka
- Hiroto Kimura
- Ryutaro Itsumi
- Yuuji Hamada
- Kazu Echikawa
- Gen Kuroki
- Junshiro Araseki
- Yoko Netsuda
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None
Stock Footage Other Points of Interest
None N/A

DVDs
Region 1 Zatoichi Meets Yojimbo AnimEigo (2003) Order
Region 2 Zatoichi and Yojimbo Toho (2003)
Region 4 Zatoichi Meets Yojimbo Madman (2005)
Blu-Ray Zatoichi: The Blind Swordsman Set Criterion (2013) Order

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -