International Title
Zatoichi Meets the One-Armed Swordsman
Japanese Title
 新座頭市: 破れ!唐人剣
 [Shin Zatoichi: Yabure! Tojinken]
Production: Katsu Productions / Daiei
Distributor: Dainichi-Eihai (Toho Owned) Japan: 1971
  Time: 94 minutes
 
Initial US Title
 Zatoichi Meets the One-Armed Swordsman
US Distributor: AnimEigo (2004) Time: 94 minutes
Alternate Movie Titles:
New Zatoichi: Break! Tojinken [Literal translation]
Zatoichi Meets His Equal [Unused International Title]
The Legend of Zatoichi: Zatoichi Against the One-Armed Swordsman [French]

Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Kimiyoshi Yasuda
Writing credits Kimiyoshi Yasuda, Takayuki Yamada, Kan Shimosawa
Produced by Shintaro Katsu, Yoshinobu Nishioka, Ming Huang
Music by Isao Tomita
Cinematography by Chishi Makiura, Fujiro Morita
Film Editing by Toshio Taniguchi
Production Design by Yoshinobu Nishioka
Assistant Director Akikazu Ota, Teng Hung Hsu
Cast
Zatoichi Shintaro Katsu
Wang Kong, One-Armed Swordsman Yu Wang
Sen Watako Hamaki
Yone Michie Terada
Kakuzen Koji Nanbara
Shamo Yi Chang
Henoichi Shinsuke Minami
Toubei Boss Toru Abe
Kame Mitsuo Totsuka
Shige Kanae Kobayashi
Yumay Ling Wang
Yakuza Kyoichi Sato, Jun Katsumura
Stooge Shiro Ito
- Katsutoshi Akiyama
- Yutaro Ban
- Shoji Mori
- Junjiro Niida
- Hitoshi Omae
- Takamaru Sasaki
- Jun Satomi
- Yuji Hamada
- Tokue Hanazawa
- Seishiro Hara
- Tsutomu Hashimoto
- Tadashi Iwata
- Masato Kagawa
- Goro Kumon
- Gen Kuroki
- Yuzou Kusakawa
- Noritake Matsuda
- Ichiro Yamamoto
- Osamu Okawa
- Jun Osugi
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A

DVDs and Blu-Ray
Region 1 Zatoichi Meets the One-Armed Swordsman AnimEigo (2004) Order
Region 2 New Zatoichi: Break! Tojinken Toho (2003)
Region 4 Zatoichi Meets the One-Armed Swordsman Madman (2005)
Blu-Ray Zatoichi: The Blind Swordsman Set Criterion (2013) Order

Reviews
N/A