International Title:
Zatoichi at Large
Japanese Title:
Zatoichi's Journey of Patronage
US Title:
Zatoichi at Large
Alternate Title:
-
 
Production: Katsu Productions
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1972 90 Minutes
 
US Distributor: Toho
US Release Date US Running Time
1973 -

Staff
Directed by Kazuo Mori
Writing credits Kinga Naoi
Produced by Shintaro Katsu, Yoshinobu Nishioka
Music by Kunihiko Murai
Cinematography by Fujio Morita
Film Editing by Yoshiharu Hayashi
Production Design by Seiichi Oota
Assistant Directors Umeo Minamino
Cast
Zatoichi Shintaro Katsu
Tetsugoro, Boss Rentaro Mikuni
Tobei, Constable Hisaya Morishige
Denjuro Etsushi Takahashi
Yae Naoko Otani
Seiji Osamu Sakai
Gunroku Renji Ishibashi
Dramatic Performer Kazutsuru Tanabe
Monkey Trainer Nikaku Shofukutei
Dice Thrower Shigako Shimegi
Husband Duo Performer Reiji Shoji
Wife Duo Performer Utae Shoji
Baby Caretaker Teruko Omi
Horse Puller Jun Katsumura
- Katsutoshi Akiyama
- Akiyoshi Fukae
- Tsutomu Hashimoto
- Keizo Kanie
- Kazuo Mortuchi
- Shintaro Nanjo
- Ken Okamoto
- Osamu Okawa
- Emiko Ono
- Jun Osugi
- Jun Satomi
- Soji Shibata
- Takumi Shinjo
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None
Stock Footage Other Points of Interest
None N/A

DVDs
Region 1 Zatoichi at Large AnimEigo (2004) Order
Blu-Ray Zatoichi: The Blind Swordsman Set Criterion (2013) Order

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -