International Title:
Yojimbo
Japanese Title:
Bodygaurd
US Title:
Yojimbo
Alternate Title:
-
 
Production: Toho / Kurosawa Productions
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1961 110 Minutes
 
US Distributor: Albex
US Release Date US Running Time
1962 75 Minutes

Staff
Directed by Akira Kurosawa
Writing credits Akira Kurosawa, Ryuzo Kikushima
Produced by Akira Kurosawa, Ryuzo Kikushima, Tomoyuki Tanaka
Music by Masaru Sato
Cinematography by Kazuo Miyagawa
Film Editing by Akira Kurosawa
Production Design by Yoshiro Muraki
Assistant Director Shiro Moritani
Cast
Sanjuro Kuwabatake, Yojimbo Toshiro Mifune
Unosuke, Gunfighter Tatsuya Nakadai
Nui Yoko Tsukasa
Orin Isuzu Yamada
Inokichi, Ushitora's Brother Daisuke Kato
Seibei, Brothel Operator Seizaburo Kawazu
Tokuemon Takashi Shimura
Yoichiro Hiroshi Tachikawa
Kohei's Son Yosuke Natsuki
Gonji, Tavern Keeper Eijiro Tono
Tazaemon Kamatari Fujiwara
Hansuke Ikio Sawamura
Coffin-Maker Atsushi Watanabe
Ushitora Kyu Sazanka
Kuma Ko Nishimura
Kohei Yoshio Tsuchiya
Homma, Instructor That Flees Susumu Fujita
Kobuhachi, Ronin Takeshi Kato
Samurai Ichiro Nakaya, Fuminori Ohashi
Foot Soldiers Sachio Sakai, Ichiro Chiba
Kame Akira Tani
Kannuki, the "Giant" Namigoro Rashomon
Magotaro Gen Shimizu
Matsukichi Yutaka Sada
Kumosuke Shin Otomo
Yahachi, Seibei's Henchman Hideyo Amamoto
Sukeju Shoji Oki
Farmer Hiroshi Yoseyama
Traveler Senkichi Omura
Farmer's Ex-Wife Fumiko Honma
Seibei's Henchmen Ryusuke Nishio, Naoya Kusakawa, Nadao Kirino, Jun Otomo, Junichiro Mukai, Fumiyoshi Kamagaya, Rinsaku Ogata
Ushitora's Henchmen Shoichi Hirose, Shinpei Takagi, Akio Kusama, Yasuzo Ogawa, Hiroshi Takagi, Haruya Sakamoto, Fumio Kogushi
Women at Seibei's House Yoko Terui, Hiromi Mineoka, Michiko Kawa
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None
Stock Footage Other Points of Interest
None Box Office

Box Office
Release Date: April 25th, 1961 (Japan)
Total: ¥330,000,000 (Japan, Rough Figure)

DVDs
Region 1 Yojimbo Criterion (1999) Order
Region 1 Yojimbo Criterion (2007) Order
Region 2 Bodyguard Toho (2003)
Region 4 Yojimbo Madman (2004)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -