International Title:
Yasha
Japanese Title:
Yasha
US Title:
Yasha
Alternate Title:
YaKsa
 
Production: Toho / Group Encounter
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1985 128 Minutes
 
US Distributor: Toho
US Release Date US Running Time
1985 118 Minutes

Staff
Directed by Yasuo Furuhata
Writing credits Tsutomu Nakamura
Produced by Yoshishige Shimatani, Kiyotomo Ichiko
Music by Mitsuhiko Saito, Toots Thielemans
Cinematography by Daisaku Kimura
Film Editing by Akira Suzuki
Production Design by Tsutomu Imamura
Cast
Shuji Ken Takakura
Fuyuko Ayumi Ishida
Taro Hisamitsu Nakamura
Jiro Kenichi Kobayashi
Hanako Hiromi Iwasaki
Ume Nobuko Otowa
Hiroshi Nobuhiro Shibuya
Keiko Yuko Tanaka
Yajima Takeshi Kitano
Keita Kunie Tanaka
Tora Aki Takejo
Matsuko Tomoko Naraoka
Toshio Nenji Kobayashi
Oyaji Hideji Otaki
Natsuko Fumi Dan
Yakuza Minami Minori Terada
Onna Minami Kei Marimura
Nobumitsu Kibaji Tankobo
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -