International Title:
Yagyu Confidential
Japanese Title:
Yagyu Martial Arts Scroll
US Title:
Yagyu Secret Scrolls
Alternate Title:
Yagyu Secret Scrolls Part I
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1957 109 Minutes
 
US Distributor: Toho
US Release Date US Running Time
1967 106 Minutes

Staff
Directed by Hiroshi Inagaki
Writing credits Hiroshi Inagaki, Takeshi Kimura, Kosuke Gomi
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Akira Ifukube
Cinematography by Tadashi Iimura
Production Design by Takeo Kita, Hiroshi Ueda
Assistant Director Jun Fukuda
Cast
Tasaburo Toshiro Mifune
Senshiro Koji Tsuruta
Yuhime Yoshiko Kuga
Rika Mariko Okada
Lord Yagyu Denjiro Okochi
Kiyohime, Princess Nobuko Otowa
Oki Kyoko Kagawa
Matajuro Senjaku Nakamura
Iyemitsu Hanshiro Iwai
Tomonori Akihiko Hirata
Fugetsusai Eijiro Tono
Jubei Jotaro Togami
- Akio Kobori
- Shin Otomo
- Koshiro Matsumoto
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -