International Title:
Whirlwind
Japanese Title:
Shikonmado: Big Tornado
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Takarazuka
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1964 106 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Hiroshi Inagaki
Writing Credits Hiroshi Inagaki, Takeshi Kimura, Norio Nanjo
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Akira Ifukube, Kan Ishii
Cinematography by Kazuo Yamada
Film Editing by Koichi Iwashita
Director of Special Effects Eiji Tsuburaya
Cast
Akashi, Lord Toshiro Mifune
Kozato Yuriko Hoshi
Witch Kumi Mizuno
Ryutaro Inoue Akihiko Hirata
Jubei Shogoro Ichikawa
- Yosuke Natsuki
- Makoto Sato
- Mitsuko Kusabue
- Yoshiko Kuga
- Akira Kubo
- Sachio Sakai
- Yoshio Kosugi
- Ren Yamamoto
- Akira Tani
- Somesho Matsumoto
- Ryu Kuze
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 Shikonmado: Big Tornado Toho (2005)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -