International Title:
-
Japanese Title:
The Song that Fades Off to the Battlefield
US Title:
-
Alternate Title:
We Will Remember
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1965 134 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Zenzo Matsuyama
Writing credits Ikuma Dan, Zenzo Matsuyama
Produced by Sanezumi Fujimoto, Kiichi Ichikawa
Music by Ikuma Dan
Cinematography by Asakazu Nakai
Film Editing by Hideshi Ohi
Assistant Director Takeshi Matsumori
Cast
Takashi Sanjo Kiyoshi Kodama
Hiroshi Aota Yoichi Mashio
Hideaki Masanari Nihei
Ashihara Michio Yukihiko Gondo
Nomoto Torao Kazuo Suzuki
Nakahira Ichiro Akira Kubo
Mitsuo Tago Chotaro Togin
Mei-Yao Chang Keiju Kobayashi
- Kenichiro Maruyama
- Yuzo Kayama
- Daisuke Kato
- Yutaka Sada
- Yu Fujiki
- Hiroshi Sekita
- Yutaka Nakayama
- Ren Yamamoto
- Yukio Aoshima
- Senkichi Omura
- Yoko Fujiyama
- Kon Omura
- Nobuo Chiba
- Yasuhisa Tsutsumi
- Seishiro Kuno
- Teruzo Okawa
- Makoto Sato
- Hisaya Morishige
- Yutaka Oka
- Minoru Ito
- Wataru Omae
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -