International Title:
Water Boys
Japanese Title:
Water Boys
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Toho / Fuji TV / Dentsu / Altamira
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
2001 91 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Shinobu Yaguchi
Writing credits Shinobu Yaguchi
Produced by Akifumi Takuma, Yoshino Sasaki, Daisuke Sekiguchi
Cinematography by Yuichi Nagata, Shinobu Yaguchi
Film Editing by Ryuji Miyajima
Production Design by Takeshi Shimizu
Cast
Suzuki Satoshi Tsumabuki
Sato Hiroshi Tamaki
Ohta Akifumi Miura
Kanazawa Koen Kondo
Saotome Takatoshi Kaneko
Shizuko Kiuchi Aya Hirayama
Sakuma Kaori Manabe
Ikeuchi Takashi Kawamura
Mochizuki Hiroshi Matsunaga
Sakamoto Yuya Nishikawa
Yama-Chan Katsuyuki Yamazaki
Taiyo Taiyo Sugiura
Naoshi Naoshi Saito
Eiki Eiki Kitamura
Koutarou Koutarou Tanaka
Makoto Makoto Ishihara
Chikara Chikara Yamamoto
Mori Masateru Moromoto
Kin-Chan Yasushige Kanehara
Hoshino Hiroki Hoshino
Yuji Yuji Suzuki
Rajio Raji Saito
Masao Masaru Hirata
Kazu Kazuki Yamamoto
Takashi Takashi
Kotaka Kazumasa Kotaka
Kage Tomoaki Kageyama
Masa Masataka Nishino
Maeda Hirotaka Maeda
Yo-Chan Yosuke Ishii
Yayoi Rio Akisada
Yoshida Eiji Moriyama
Sugita Tetta Sugimoto
Master of the 'Okama Bar' Akira Emoto
Tadano High School President Kei Tani
Dolphin Trainer Naoto Takenaka
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 Water Boys Toho (2002)
Region 2 Water Boys Deluxe Edition Toho (2002)

Reviews
 Staff
   Nicholas Driscoll (05/03/2007) Score: Star Rating 2.5/5
 Users
   -