International Title:
Totto-Channel
Japanese Title:
Totto-Channel
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1987 97 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Kazuki Omori
Writing credits Kazuki Omori, Tetsuko Kuroyanagi
Produced by Shogo Tomiyama
Music by Tetsuro Kashibuchi
Film Editing by Michiko Ikeda
Assistant Director Okihiro Yoneda
Cast
Tetsuko Shibayanagi Yuki Saito
Ryoko Nishizato Noriko Watanabe
Kaoru Nakamura Rikako Murakami
Miho Yokoi Naoko Amihama
Keiichiro Kurosawa Masahiro Takashima
Koji Imaizumi Hiromichi Hori
Okita Minori Terada
Narrator Tetsuko Kuroyanagi
- Shigeru Muroi
- Hitoshi Ueki
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 Totto-Channel Toho (2006)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -