International Title:
Tokyo Blackout
Japanese Title:
Tokyo Blackout
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Kansai TV / Tokuma Shoten / Daiei
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1987 120 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Toshio Masuda
Writing Credits Toshio Masuda, Hiroyasu Yamamura, Sakyo Komatsu
Produced by Shichiro Murakami, Yasuyoshi Tokuma
Music by Maurice Jarre
Cinematography by Masahiko Iimura
Film Editing by Toshio Taniguchi
Director of Special Effects Teruyoshi Nakano
Cast
Tatuya Asakura, Scientist Tsunehiko Watari
Mariko Koide, Reporter Yuko Natori
Yousuke, Reporter Shinji Yamashita
Seichiro Outawara, Professor Hideji Otaki
Osamu Sakuma Isao Natsuyagi
Nakata Tetsuro Tamba
Pilot Dennis Falt
- Yoko Ishino
- Norihei Miki
- Ichiro Zaitsu
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A Soundtrack

DVDs
Region 2 Tokyo Blackout Pony Canyon (2005)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -