International Title
-
Japanese Title
 ザ・タイガース: 世界はボクらを待っている
 [Za Taigasu: Sekai wa Bokura o Matteiru]
Production: Toho / Watanabe Productions
Distributor: Toho Japan: 1968
  Time: 88 minutes
 
Initial US Title
 -
US Distributor: - Time: -
Alternate Movie Titles:
The Tigers: The World Is Waiting for Us [Literal Translation]Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Yoshinori Wada
Writing credits Yasuo Tanami
Produced by Tadahito Gomyo, Shin Watanabe
Music by Koichi Sugiyama, Ken-Ichiro Morioka
Cinematography by Kiyoshi Hasegawa
Production Design by Shigekazu Ikuno
Cast
Sally Ittoku Kishibe
Julie Kenji Sawada
Taro Taro Morimoto
Toppo Katsumi Kahashi
Pea Minoru Hitomi
Heraclues Hideyo Amamoto
Beth Chikako Urashima
Midori Reiko Kobashi
Kyoko Atsuko Takahashi
Narcis Enraku Sanyutei
Hayase Shoichi Ozawa
Nakae Osami Nabe
Sanae Kururi Miho
Masako Megumi Matsumoto
Silby Kaori Kumi
Tamura Masao Komatsu
- Junichi Tanaka
- Toyoko Takechi
- Tamami Urayama
- Haruya Kato
- Koji Iwamoto
- Etaro Ishibashi
- Pepe Hozumi
- Shoichi Hirose
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A

Posters


DVDs and Blu-Ray
Region 2 The Tigers: The World Is Waiting for Us Toho (2007)
Region 2 The Tigers: The World Is Waiting for Us Limited Edition Toho (2014)