Tatsu

Japan Release: 1962
Running Time:
115 minutes

Tatsu


Japanese Title

どぶろくの辰
[Doburoku no Tatsu]

Distributor: Production:

Toho
Toho

-

Live Action

Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Background - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Titles

International Title

Tatsu

Initial US Title

Tatsu
US Distributor: Toho (1962) / Time: 115 minutes

Alternate Titles

Home-Brewed Tatsu
[Literal Translation]


Staff

Cast

Directed by Hiroshi Inagaki
Writing credits Masato Ide, Yoshio Nakae, Toshio Yasumi
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Kan Ishii
Cinematography by Kazuo Yamada
Production Design by Hiroshi Ueda
Assistant Director Masahiro Takase
Tatsu Toshiro Mifune
Shaguma, Foreman Tatsuya Mihashi
Umeko Chikage Awashima
Shino Shimokita Junko Ikeuchi
Oiwake Ichiro Arishima
Kida Yoshio Tsuchiya
Nonko Sonomi Nakajima
Kakibetsu Jun Tazaki
Choba Soji Kiyokawa
Boss Ryosuke Kagawa
Otaka Chieko Nakakita
Onishika Yoshio Kosugi
Marumatsu Sachio Sakai
Maisaka Kozo Nomura
Numajiri Yoshifumi Tajima
Idehama Shoji Oki
Urakawa Ren Yamamoto
Shop Owner Akira Tani
Matsueda Kiyoko Tsuji
Utako Toki Shiozawa
Unprofessionals Sachiyuki Kamimura, Yasuzo Ogawa
Shaguma's Followers Junichiro Mukai, Fuminori Ohashi
Guards Jun Kuroki, Eisuke Nakanishi, Minoru Ito, Hiroyoshi Yamaguchi

Posters


Background and Trivia

  • Toho submitted the movie to the US copyright office on December 12th, 1997 under the registration number V8005P323. It used the titles Tatsu and Doburoku no Tatsu, the former being the international title and the latter the Romaji title.