International Title:
Sword of Doom
Japanese Title:
Daibosatsu Pass
US Title:
The Sword of Doom
Alternate Title:
-
 
Production: Takarazuka Eiga
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1966 121 Minutes
 
US Distributor: Toho International
US Release Date US Running Time
1966 121 Minutes

Staff
Directed by Kihachi Okamoto
Writing Credits Shinobu Hashimoto, Kaizan Nakazato
Produced by Sanezumi Fujimoto, Kaneharu Minamizato, Masayuki Sato
Music by Masaru Sato
Cinematography by Hiroshi Murai
Film Editing by Yoshitami Kuroiwa
Production Design by So Matsuyama
Cast
Ryunosuke Tsukue Tatsuya Nakadai
Hyoma Utsugi Yuzo Kayama
Hama Michiyo Aratama
Toranosuke Shimada, Fencing Teacher Toshiro Mifune
Omatsu Yoko Naito
Isamu Kondo Tadao Nakamaru
Bunnojo Utsugi Ichiro Nakaya
Shichibei, Omatsu's Uncle Ko Nishimura
Omatsu's Grandfather Kamatari Fujiwara
Kamo Serizawa Kei Sato
Yohachi Yasuzo Ogawa
Dansho Tsukue Ryosuke Kagawa
Okinu Atsuko Kawaguchi
Senkichi Kunie Tanaka
Ishinsai Nakamura Takamaru Sasaki
Toshizo Ogata Akio Miyabe
- Kinnosuke Takamatsu
- Hideyo Amamoto
- Masanobu Oki
- Hiroshi Hasegawa
- Toru Ibuki
- Seishiro Kuno
- Ryu Kuze
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None
Stock Footage Other Points of Interest
None Soundtracks

DVDs and Blu-rays

United States Region 1 The Sword of Doom Criterion (2005) Order
United States Blu-ray The Sword of Doom Criterion (2015) Order

CD Soundtracks

Daibosatsu Pass

Reviews
 Staff
   Anthony Romero (04/17/2005) Score: Star Rating 4.5/5
 Users
   -