International Title:
The Storm of the Pacific
Japanese Title:
Hawaii-Midway Battle of the Sea and Sky: Storm of the Pacific
US Title:
I Bombed Pearl Harbor
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1960 118 Minutes
 
US Distributor: Parade Releasing
US Release Date US Running Time
1961 98 Minutes

Staff
Directed by Shue Matsubayashi
Writing credits Shinobu Hashimoto, Takeo Kunihiro
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Ikuma Dan
Cinematography by Kazuo Yamada
Film Editing by Koichi Iwashita
Production Design by Takeo Kita, Kiyoshi Shimizu, Akira Watanabe
Assistant Director Koji Kajita, Yasuyoshi Tajitsu, Yasuyoshi Kazane
Director of Special Effects Eiji Tsuburaya
Assitant Director of Special Effects Teruyoshi Nakano
Cast
Yamaguchi, Admiral Toshiro Mifune
Koji Kitami, Lieutenant Yosuke Natsuki
Matsuura, Lieutenant Makoto Sato
Keiko Misa Uehara
Tomonari Koji Tsuruta
Tosaku Takashi Shimura
Sato Aiko Mimasu
Captain Jun Tazaki
- Keiju Kobayashi
- Tatsuya Mihashi
- Hiroshi Koizumi
- Akira Takarada
- Seizaburo Kawazu
- Ken Uehara
- Susumu Fujita
- Kenichi Enomoto
- Akihiko Hirata
- Tadao Nakamaru
- Yoshio Tsuchiya
- Ko Mishima
- Hisaya Ito
- Hiroshi Tachikawa
- Yoshio Kosugi
- Sachio Sakai
- Ren Yamamoto
- Tetsu Nakamura
- Senkichi Omura
- Yutaka Sada
- Shin Otomo
- Fuyuki Murakami
- Yoshifumi Tajima
- Shunichi Segi
- Kendo Yashiki
- Jun Funato
- Yutaka Oka
- Nadao Kirino
- Akira Oka
- Koji Ishikawa
- Haruo Nakajima
- Hiroshi Sekita
- Daisuke Kato
- Ryo Ikebe
- Akira Kubo
- Takuzo Kumagaya
- Gentaro Nakajima
- Masaki Shinohara
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 Storm of the Pacific Toho (2001)
Region 2 Hawaii-Midway Battle of the Sea and Sky: Storm of the Pacific Toho (2007)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -