International Title:
Station
Japanese Title:
Station
US Title:
Station
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1981 132 Minutes
 
US Distributor: Toho International
US Release Date US Running Time
1982 132 Minutes

Staff
Directed by Yasuo Furuhata
Writing credits So Kuramoto
Produced by Toshikazu Tanaka
Music by Ryudo Uzaki
Cinematography by Daisaku Kimura
Film Editing by Nobuo Ogawa
Assistant Director Kensho Yamashita
Cast
Eiji Mikami Ken Takakura
Kiriko Michio (1979) Chieko Baisho
Naoko Mikami (1968) Ayumi Ishida
Suzuko Yoshimatsu (1976) Setsuko Karasuma
Ryosuke Honjo Kai Ato
Ichiro Mikami Yu Fujiki
Chief Nakagawa Ryo Ikebe
Yoshitaka Mikami Ken Iwabuchi
Masayo Mikami Tanie Kitabayashi
Fuyuko Mikami Yuko Kotegawa
Ryosuke's mother Sachiko Murase
Shigeru Morioka Hideo Murota
Michio Mikami Toshiyuki Nagashima
Takada Akira Nagoya
Goro Yoshimatsu Jinpachi Nezu
Aiba Hideji Otaki
Sugawara Kunie Tanaka
Chikaraishi Minori Terada
Yukio Kinoshita Ryudo Uzaki
Aiba's wife Masako Yagi
- Akihiko Hirata
- Junkichi Orimoto
- Kei Sato
- Tetsuya Takeda
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A Box Office

Box Office
Release Date: November 7th, 1980 (Japan)
Distribution Earning: ¥1,200,000,000 / $5,000,000 (Japan, Rough Figure)
Total: ¥1,800,000,000 / $8,000,000 (Japan, Rough Figure)

DVDs
Region 2 Station Toho (2005)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -