International Title:
Spring Bell
Japanese Title:
Spring Bell
US Title:
Spring Bell
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1985 128 Minutes
 
US Distributor: Toho
US Release Date US Running Time
1986 125 Minutes

Staff
Directed by Koreyoshi Kurahara
Writing credits Koji Takada
Produced by Hitoshi Ogura
Music by Joe Hisaishi
Cinematography by Akira Shiizuka
Film Editing by Akira Suzuki
Production Design by Yukio Higuchi
Cast
Rokuheita Narumi Kinya Kitaoji
Noriko Narumi Yoshiko Mita
Hachiro Ishimoto Eiji Okada
Fusako Ishimoto Kyoko Kishida
- Yuko Kotegawa
- Akira Nakao
- Mariko Kaga
- Shinsuke Ashida
- Toshiya Fujita
- Tomoko Naraoka
- Kazuko Shirakawa
- Sumie Sasaki
- Aoi Nakajima
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -