International Title
"Sayonara" die Fräulein
Japanese Title
 さよならの女たち
 [Sayonara no Onnatachi]
Production: Toho
Distributor: Toho Japan: 1987
  Time: 92 minutes
 
Initial US Title
 -
US Distributor: - Time: -
Alternate Movie Titles:
"Goodbye" Women [Literal Translation]Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Kazuki Omori
Writing credits Kazuki Omori
Produced by Koichi Ishii
Music by Tetsuro Kashibuchi, Yuki Saito, Masatoh Eve
Cinematography by Nobumasa Mizunoo
Film Editing by Michiko Ikeda
Production Design by Ken Sakai
Assistant Director Takao Okawara
Cast
Ikuko Adachi Yuki Saito
Mari Kouno Hiro Komura
Aiko Kurebayashi Mayumi Asaka
Toshio Adachi Masatoh Eve
Noriko Adachi Yoko Asaji
Masashi Ikeda Tatsuo Yamada
Yoshie Yamanouchi Izumi Yukimura
Seigo Nakayama Seiji Matano
Hiroyuki Ishibashi Tsutomu Takeuchi
Editor of 'Kageki' Shigeru Muroi
Yakuza Koichi Ueda
- Masafumi Ishibashi
- Ryo Kinomoto
- Ryota Saito
- Yosuke Saito
- Yoshiaki Ueta
- Ririko Yonezawa
- Ryota Yoshimitsu
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None

Posters


DVDs and Blu-Ray
Region 2 "Goodbye" Women Toho (2006)

CD Soundtracks