International Title:
Sanshiro Sugata Part II
Japanese Title:
Sanshiro Sugata Sequel
US Title:
-
Alternate Title:
Judo Saga II
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1945 82 Minutes
 
US Distributor: RS/S8
US Release Date US Running Time
1987 82 Minutes

Staff
Directed by Akira Kurosawa
Writing credits Akira Kurosawa
Produced by Motohiko Ito
Music by Tadashi Hattori
Cinematography by Takeo Ito
Production Design by Kazuo Kubo
Cast
Shogoro Yano Denjiro Okochi
Sanshiro Sugata Susumu Fujita
Sayo Murai Yukiko Todoroki
Gennosuke Higaki/Teshin Higaki, Gennosuke's Younger Brother Ryunosuke Tsukigata
Saiduchi, Buddhist Priest Kokuten Kodo
Yoshima Dan Akitake Kono
Yujiro Toda Shoji Kiyokawa
Kohei Tsuzaki Kunio Mita
Daisuburo Hidarimonji Ko Ishida
Kihei Sekine Kazu Hikari
Yoshizo Fubiki Ichiro Sugai
American Sailor Osman Yusuf
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 Sanshiro Sugata Sequel Toho (2003)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -