International Title:
-
Japanese Title:
Japan's Number One Braggart
US Title:
The Sandal Keeper
Alternate Title:
The Gay Braggart
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1964 93 Minutes
 
US Distributor: Toho
US Release Date US Running Time
1965 96 Minutes

Staff
Directed by Kengo Furusawa
Writing credits Ryozo Kasahara
Produced by Shin Morita, Shin Watanabe
Music by Tessho Hagiwara, Hiroshi Miyagawa
Cinematography by Tadashi Iimura
Film Editing by Yoshitami Kuroiwa
Production Design by Kazuo Okawa
Assistant Directors Yoshimitsu Banno, Kunihiko Watanabe, Yoshihiro Kawasaki
Cast
Tokichiro Hitoshi Ueki
Oda, Lord Hajime Hana
Nene Mie Hama
Bandit Chief Eijiro Tono
- Kei Tani
- Senri Sakurai
- Chouko Iida
- Machiko Naka
- Mitsuko Kusabue
- Gen Shimizu
- Ichiro Arishima
- Ureo Egawa
- Midori Uchiyama
- Yu Fujiki
- Susumu Fujita
- Koji Mitsui
- Shoichi Hirose
- Somesho Matsumoto
- Shinpei Tsuchiya
- Masanari Nihei
- Yutaka Oka
- Wataru Omae
- Shin Otomo
- Takamaru Sasaki
- Keiko Sawai
- Yasuhisa Tsutsumi
- Shinichiro Tomita
- Keisuke Yamada
- Shin Yasuda
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 Japan's Number One Braggart Toho (2006)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -