International Title:
Samurai Saga
Japanese Title:
The Life of a Expert Swordsman
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1959 111 Minutes
 
US Distributor: Toho
US Release Date US Running Time
1973 -

Staff
Directed by Hiroshi Inagaki
Writing credits Hiroshi Inagaki, Edmond Rostand
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Akira Ifukube
Cinematography by Kazuo Yamada
Film Editing by Kazuji Taira
Production Design by Kisaku Ito, Yoshiaki Ito
Assistant Director Teruo Maru
Cast
Heihachiro Komaki Toshiro Mifune
Lady Ochii Yoko Tsukasa
Jutaro Karibe Akira Takarada
Nanae Keiko Awaji
Nagashima Seizaburo Kawazu
Rakuzo, Sake Seller Kamatari Fujiwara
Akaboshi Akihiko Hirata
Okuni Eiko Miyoshi
- Sachio Sakai
- Yoshifumi Tajima
- Akira Tani
- Yutaka Sada
- Senkichi Omura
- Hideyo Amamoto
- Takashi Shimura
- Haruo Tanaka
- Kichijiro Ueda
- Fumito Matsuo
- Chieko Nakakita
- Shin Otomo
- Akira Sera
- Mitsuo Tsuda
- Yasuhisa Tsutsumi
- Setsuko Wakayama
- Ren Yamamoto

Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -