International Title:
Rise Against the Sword
Japanese Title:
Abare Goemon
US Title:
Rise Against the Sword
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1966 100 Minutes
 
US Distributor: Toho International
US Release Date US Running Time
1966 100 Minutes

Staff
Directed by Hiroshi Inagaki
Writing Credits Hiroshi Inagaki, Masato Ide
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Kan Ishii
Cinematography by Kazuo Yamada
Film Editing by Koichi Iwashita
Production Design by Hiroshi Ueda
Cast
Abare Goemon Toshiro Mifune
Osasa Nobuko Otowa
Yatouta Goemon Makoto Sato
Masato Goemon Ryo Tamura
Azusa, Princess Yuriko Hoshi
Etanba, Uncle Ko Nishimura
Budeuemon Hattori Daisuke Kato
Asakura Akihiko Hirata
Kesho Yada Gen Shimizu
Goro Shiro Takamaru Sasaki
Heiroku Hideyo Amamoto
Yasubei Ikio Sawamura
Shozaemon Ube Yoshifumi Tajima
Kokichi Junichiro Mukai
Jyuro Kamiho Susumu Kurobe
Kaniuemon Kichijiro Ueda
Sukeichi Ren Yamamoto
Heikichi Yasuo Araki
Shigeju Sachio Sakai
Sanzo Keiji Sakakida
Ayame Mayumi Ozora
Matahachi Naoya Kusakawa
Gonji Yoshio Kosugi
Chiyo Wakako Tanabe
Tamai Toki Shiozawa
Sachibei Nakajiro Tomita
Senior in Kaga Shoji Ikeda
Priest Akira Kichijoji
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -