International Title
The Retreat From Kiska
Japanese Title
 太平洋奇跡の作戦: キスカ
 [Taiheiyo Kiseki no Sakusen: Kiska]
Production: Toho
Distributor: Toho Japan: 1965
  Time: 105 minutes
 
Initial US Title
 Kiska
US Distributor: UPA (1973) Time: -
Alternate Movie Titles:
Miraculous Military Strategy in the Pacific Ocean: Kiska [Literal Translation]
The Heroes of Kiska [Mexico]


Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Seiji Maruyama
Writing credits Masataka Chihaya, Katsuya Susaki, Walter Black
Produced by Tomoyuki Tanaka, Yasuyoshi Tami, Yasuyoshi Tajitsu
Music by Ikuma Dan
Cinematography by Rokuro Nishigaki
Film Editing by Ryohei Fujii
Production Design by Takeo Kita
Assistant Director Yoshimitsu Banno
Director of Special Effects Eiji Tsuburaya
Assistant Director of Special Effects Teruyoshi Nakano
Cast
Omura Toshiro Mifune
Kawashima So Yamamura
Amano, Commander Makoto Sato
Kunitomo Tadao Nakamaru
Akitani Susumu Fujita
Akune Jun Tazaki
Staff Officer Ko Nishimura
Military Command President Takashi Shimura
Kudo, Doctor Akihiko Hirata
Tawara Akira Kubo
Terai Yoshio Tsuchiya
Kato Susumu Kurobe
Kojima Sachio Sakai
Branch Chief Ren Yamamoto
Sano Yutaka Sada
Kiso, Captain Hisaya Ito
Tamai Yoshio Inaba
Fukumoto Kiyoshi Kodama
Five Squadron Institute Staff Officer Shin Otomo
Officers Akira Yamada, Nadao Kirino
Yamashita Shoichi Hirose
Staff Officer Junichiro Mukai
Second Staff Officer Tadashi Okabe
Miyamoto Yutaka Oka
Air Defense Chief Hiroshi Hasegawa
Chief Accountant Yasuhisa Tsutsumi
Matsubara Shigeki Ishida
Shigeki Kunio Otsuka
Communications Officer Wataru Omae
- Masanari Nihei
- Toshihiko Furuta
- Yutaka Nakayama
- Jun Funato
- Toru Ibuki
- Kazuo Suzuki
- Chotaro Togin
- Katsumi Tezuka
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None

Posters

DVDs and Blu-Ray
Region 2 Miraculous Military Strategy in the Pacific Ocean: Kiska Toho (2006)

Reviews
N/A