International Title:
-
Japanese Title:
Prison Ship
US Title:
-
Alternate Title:
Rebels on the High Sea
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1956 109 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Hiroshi Inagaki
Writing credits Hiroshi Inagaki, Takeo Murata, Kazuo Kikuta
Produced by Shiro Horie
Music by Yoshio Nikita
Cinematography by Tadashi Iimura
Production Design by Teruaki Abe, Takeo Kita
Assistant Director Jun Fukuda
Cast
Tokuzo Matsuo Toshiro Mifune
Miki Matsuo Mariko Okada
- Kichijiro Ueda
- Jun Tazaki
- Hiroshi Koizumi
- Yoshio Kosugi
- Yoshio Inaba
- Yoshifumi Tajima
- Tadashi Okabe
- Kazuo Fukuda
- Katsumi Tezuka
- Haruo Nakajima
- Fumito Matsuo
- Ren Yamamoto
- Ren Imaizumi
- Yoshiyuki Uemura
- Ichiro Nakaya
- Kazuo Kobayashi
- Senkichi Omura
- Isamu Mizutani
- Akemi Ueno
- Yayoko Kitano
- Gen Shimizu
- Mitsuo Tsuda
- Akira Sera
- Masao Masuda

Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -