International Title:
Ran
Japanese Title:
Chaos
US Title:
Ran
Alternate Title:
-
 
Production: Herald Ace / Greenwich
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1985 160 Minutes
 
US Distributor: Orion
US Release Date US Running Time
1985 160 Minutes

Staff
Directed by Akira Kurosawa, Ishiro Honda
Writing credits Akira Kurosawa, Masato Ide, Hideo Oguni
Produced by Katsumi Furukawa, Masato Hara, Serge Silberman, Hisao Kurosawa
Music by Toru Takemitsu
Cinematography by Asakazu Nakai, Takao Saito, Masaharu Ueda
Film Editing by Akira Kurosawa
Production Design by Shinobu Muraki, Yoshiro Muraki
Assistant Directors Ishiro Honda, Bernard Cohn, Vittorio Dare Ole, Takashi Koizumi, Fumisake Okada, Kunio Nozaki, Kiyoko Watanabe, Ichiro Yamamoto, Okihiro Yoneda
Cast
Hidetora Ichimonji, Lord Tatsuya Nakadai
Jiro Masatora Ichimonji Jinpachi Nezu
Saburo Naotora Ichimonji Daisuke Ryu
Taro Takatora Ichimonji Akira Terao
Lady Kaede Mieko Harada
Kyoami Peter
Shuri Kurogane Hisashi Igawa
Lady Sué Yoshiko Miyazaki
Tango Hirayama Masayuki Yui
Kageyu Ikoma Kazuo Kato
Shumenosuke Ogura Norio Matsui
Mondo Naganuma Toshiya Ito
Samon Shirane Kenji Kodama
Koyata Hatakeyama Takeshi Kato
Tsurumaru Mansai Nomura
Seiji Ayabe Jun Tazaki
Nobuhiro Fujimaki Hitoshi Ueki
- Takashi Watanabe
- Hanbei Kawai
- Masuo Amada
- Ryo Nagasawa
- Sakae Kimura
- Ryojiro Oki
- Masaru Sakurai
- Akihiko Sugizaki
- Masaaki Sasaki
- Yoshimitsu Yamaguchi
- Tetsuo Yamashita
- Takao Zushi
- Yoshitaka Zushi
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None
Stock Footage Other Points of Interest
None Box Office

Box Office
Release Date: June 1st, 1985 (Japan)
Budget: ¥2,400,000,000 / $11,000,000 (Japan, Rough Figure)
Distribution Earning: ¥1,670,000,000 / $8,000,000 (Japan, Rough Figure)
Total: ¥2,510,000,000 / $12,000,000 (Japan, Rough Figure)

Release Date: September 27th, 1985 (US)
Initial Total: $3,522,421 (US, Rough Figure)
Release Date: July 2nd, 2000 (US, Re-Issue)
Opening Weekend: $3,567 (US, Re-Issue, 1 Theater)
Re-Issue Total: $337,112 (US)
Total: $3,525,988 (US)

DVDs and Blu-rays

United States Region 1 Ran Fox Lorber (2002) Order
United States Region 1 Ran - The Masterworks Wellspring (2003) Order
United States Region 1 Ran Criterion (2005) Order
Japan Region 2 Chaos Toho (2003)
United States Blu-Ray Ran 4K: Steelbook Lionsgate (2021)
United Kingdom Blu-Ray Ran Studio Canal (2009) Order

Reviews
 Staff
   Miles Imhoff (10/9/2005) Score: Star Rating 5/5
 Users
   -