International Title
Pulse
Japanese Title
 回路
 [Kairo]
Production: Daiei / Nippon Television / Hakuhodo / Imagica
Distributor: Toho Japan: 2001
  Time: 119 minutes
 
Initial US Title
 Pulse
US Distributor: Magnolia Pictures (2005) Time: 119 minutes
Alternate Movie Titles:
Circuit [Literal Translation]Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Kiyoshi Kurosawa
Writing Credits Kiyoshi Kurosawa
Produced by Hiroshi Yamamoto, Seiji Okuda
Music by Takefumi Haketa, Takeshi Haketa, Cocco
Cinematography by Junichiro Hayashi
Film Editing by Junichi Kikuchi
Assistant Director Tatsuya Yoshimura
Cast
Ryosuke Kawashima Haruhiko Kato
Michi Kudo Kumiko Aso
Harue Karasawa Koyuki
Junko Sasano Kurume Arisaka
Toshio Yabe Masatoshi Matsuo
Yoshizaki Shinji Takeda
Michi's Mother Jun Fubuki
Boss Shun Sugata
Employee Sho Aikawa
Ship Captain Koji Yakusho
Taguchi Kenji Mizuhashi
Students Hassei Takano, Atsushi Yuki, Go Takashima
Ghosts Akiko Kitamura, Masayuki Shionoya, Rie Yasuda
- Teruo Ono
- Kaori Ichijo
- Takumi Tanji
- Ken Furusawa
- Zengoro Mamiana
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None Ghost

Posters


DVDs and Blu-Ray
Region 1 Pulse Magnolia Pictures (2006) Order
Region 1 Pulse & Sick Nurses Magnolia Pictures (2010) Order
Region 2 The Circuit: Deluxe Edition Geneon Entertainment (2001)