International Title
-
Japanese Title
 白と黒
 [Shiro to Kuro]
Production: Tokyo Eiga
Distributor: Toho Japan: 1963
  Time: 113 minutes
 
Initial US Title
 Pressure of Guilt
US Distributor: Toho (1964) Time: 113 minutes
Alternate Movie Titles:
White and Black [Literal Translation]Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Hiromichi Horikawa
Writing credits Shinobu Hashimoto
Produced by Hideyuki Shiino, Ichiro Sato
Music by Toru Takemitsu
Cinematography by Hiroshi Murai
Film Editing by Yoshitami Kuroiwa
Production Design by Hiroshi Mizutani
Assistant Director Akira Matsumoto
Cast
Katsumi Ochiai Keiju Kobayashi
Ichiro Hamano, Lawyer Tatsuya Nakadai
Wakida Hisashi Igawa
Munakata Koreya Senda
Hirao Ko Nishimura
Yuki Muramatsu Mayumi Ozora
Jingliang, Munakata's Wife Chikage Awashima
Tomoko Ochiai, Katsumi's Wife Nobuko Otowa
Miyo Takakura Tetsuko Kobayashi
Miyamoto Eijiro Tono
Yoshioka Eitaro Ozawa
Handwriting Analyst Hisashi Yokomori
- Masao Mishima
- Kin Sugai
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
N/A N/A

DVDs and Blu-Ray
N/A

Reviews
N/A