International Title:
-
Japanese Title:
Owl's Castle
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Toho / Fuji TV / Nintendo / Heiwa / Sankei*
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1999 138 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Masahiro Shinoda
Writing Credits Masahiro Shinoda, Katsuo Naruse, Ryotaro Shiba
Produced by Shigeaki Hazama, Masaru Kakutani, Masaru Kaibuchi
Music by Joji Yuasa
Cinematography by Tatsuo Suzuki
Film Editing by Hiroshi Yoshida
Production Design by Yoshinobu Nishioka
Full Production Committee Toho, Fuji TV, Nintendo, Heiwa, Sankei, Nippon TV, Pony Canyon, Imagica
Cast
Tsuzura Juzo Kiichi Nakai
Kisaru Riona Hazuki
Kazama Gohei Takaya Kamikawa
Kohagi Mayu Tsuruta
Marishiten, Dogen Toshiya Nagasawa
Hattori Hanzo Jinpachi Nezu
Shimotsuge Jirozaemon Gaku Yamamoto
Toyotomi Hideyoshi, Shogun Mako
Kuroami Shohei Hino
Maeda Geni Takashi Tsumura
Tokugawa Ieyasu Akira Nakao
Kumobei Toshio Kakei
Ishida Mitsunari Kinnosuke Hanatagi
Kusunoki Haruko Mabuchi
Tsuzura Tarobei Atsuo Nakamura
Imai Sokyu Shoichi Ozawa
Ueno Yahei Takeshi Wakamatsu
Yodogimi Nobuko Tanaka
- Zinya Nezu
- Shima Iwashita
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A Box Office

Box Office
Release Date: October 30th, 1999 (Japan)
Distribution Earning: ¥1,300,000,000 / $12,500,000 (Japan, Rough Figure)

DVDs
Region 2 Owl's Castle Pony Canon (2000)
Region 2 Owl's Castle Pony Canon (2003)
Region 2 Owl's Castle (2 Disc Set) Pony Canon (2003)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -