International Title:
Ninjitsu
Japanese Title:
Yagyu Martial Arts Scroll: Ninjitsu
US Title:
Ninjitsu
Alternate Title:
Yagyu Secret Scrolls Part II
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1957 105 Minutes
 
US Distributor: Toho
US Release Date US Running Time
1968 103 Minutes

Staff
Directed by Hiroshi Inagaki
Writing credits Hiroshi Inagaki, Tokuhei Wakao, Kosuke Gomi
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Akira Ifukube
Cinematography by Tadashi Iimura, Asakazu Nakai
Production Design by Takeo Kita, Hiroshi Ueda
Assistant Director Jun Fukuda
Cast
Senshiro Koji Tsuruta
Tasaburo Toshiro Mifune
Kiyohime, Princess Nobuko Otowa
Yuhime Yoshiko Kuga
Rika Mariko Okada
Lord Yagyu Denjiro Okochi
Fugetsusai Eijiro Tono
Matajuro Senjaku Nakamura
Jubei Jotaro Togami
Iyemitsu Hanshiro Iwai
Oki Kyoko Kagawa
Tomonori Akihiko Hirata
- Akio Kobori
- Koshiro Matsumoto
- Bokuzen Hidari
- Fuyuki Murakami
- Yoshio Kosugi
- Shoichi Hirose
- Senkichi Omura
- Yutaka Sada
- Ikio Sawamura
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -