Samurai Saga

Japan Release: 1957
Running Time:
105 minutes

Ninjitsu


Japanese Title

柳生武芸帳 双竜秘剣
[Yagyu Bugeicho Soryu Hiken]

Distributor: Production:

Toho
Toho

-

Live Action

Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Background - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Titles

International Title

Ninjitsu

Initial US Title

Ninjitsu
US Distributor: Toho (1968) / Time: 103 minutes

Alternate Titles

Yagyu Martial Arts Scroll: Ninjitsu
[Literal translation]

 


Staff

Cast

Directed by Hiroshi Inagaki
Writing credits Hiroshi Inagaki, Tokuhei Wakao, Kosuke Gomi
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Akira Ifukube
Cinematography by Tadashi Iimura, Asakazu Nakai
Production Design by Takeo Kita, Hiroshi Ueda
Assistant Director Jun Fukuda
Senshiro Koji Tsuruta
Tasaburo Toshiro Mifune
Kiyohime, Princess Nobuko Otowa
Yuhime Yoshiko Kuga
Rika Mariko Okada
Lord Yagyu Denjiro Okochi
Fugetsusai Eijiro Tono
Matajuro Senjaku Nakamura
Jubei Jotaro Togami
Iyemitsu Hanshiro Iwai
Oki Kyoko Kagawa
Tomonori Akihiko Hirata
- Akio Kobori
- Koshiro Matsumoto
- Bokuzen Hidari
- Fuyuki Murakami
- Yoshio Kosugi
- Shoichi Hirose
- Senkichi Omura
- Yutaka Sada
- Ikio Sawamura

Posters


Background and Trivia

  • Toho submitted the film to the US copyright office on December 19th, 1997 with the registration number of V8005P316. The title used was its international title Ninjitsu with the alternate title being its Romaji title of Yagyu Bugeicho Soryu Hiken.
  • Is a follow up to Yagyu Confidential (1957).