Mother and Son

Japan Release: 1955
Running Time:
100 minutes

Mother and Son


Japanese Title

おえんさん
[Oen-san]

Distributor: Production:

Toho
Toho

-

Live Action

Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Background - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Titles

International Title

-

Initial US Title

-
US Distributor: - / Time: -

Alternate Titles

Miss En
[Literal Translation]

 


Staff

Cast

Directed by Ishiro Honda
Writing credits Minoru Nakano, Dai Nishijima
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Ichiro Saito
Cinematography by Tadashi Iimura
Production Design by Tatsuo Kita
Assistant Director Kihachi Okamoto
En Matsuyama Yaeko Mizutani
Hiroshi Matsuyama Hiroshi Koizumi
Tamako Izumi Yoko Tsukasa
Sadako Izumi Chieko Nakakita
Mitsue Hayakawa Tamae Kiyokawa
Yasuo Noda Ren Yamamoto
Eikichi Yasuhisa Tsutsumi
Akio Yutaka Nakayama
Otatsu Tsuruko Mano
Tanabe Zeko Nakamura
Samejima, Doctor Hisao Toake
Tokugoto Izumi Kamatari Fujiwara
Seitaro Tani Masao Shimizu
Dance Instructor Koji Uno
- Yutaka Sada
- Akira Yamada
- Shoichi Hirose
- Katao Kawasaki
- Jiro Mitsuaki
- Keiichiro Katsumoto
- Michiko Kadono
- Eisuke Nakanishi
- Masayoshi Kawabe
- Hideo Shibuya
- Etsuo Saijo
- Mitsuo Tsuda
- Minoru Ito
- Koji Iwamoto
- Shozo Hayashiya
- Masako Oshiro
- Haruya Sakamoto
- Yaeko Izumo

Posters