International Title:
-
Japanese Title:
The Man Who Came to Port
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1952 88 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff

Cast

Directed by Ishiro Honda
Writing credits Ishiro Honda, Masashige Narusawa, Shinzo Kajino
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Ichiro Saito
Cinematography by Taiichi Kankura
Production Design by Tatsuo Kita
Assistant Director Jun Fukuda
Director of Special Effects Eiji Tsuburaya
- Toshiro Mifune
- Asami Kuji
- Takashi Shimura
- Hiroshi Koizumi
- Yuriko Tashiro
- Bokuzen Hidari
- Kamitari Fujiwara
- Ren Imaizumi
- Senkichi Omura
- Seijiro Onda
- Ren Yamamoto
- Shoichi Hirose
- Masaaki Tachibana
- Teruhiko Suzuki
- Kenzo Echigo
- Sachio Sakai
- Yasuhisa Tsutsumi
- Shigeo Kato
- Akira Sera
- Akira Yamada
- Etsuryo Saijo
- Junpei Natsuki
- Akira Kichijoji
- Yaeko Izumo
- Tsuruko Umano
- Yutaka Oka
- Akira Tani
- Yoko Ueno


Pictures

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture

Background and Trivia

  • Based on the story Dance of the Stormy Waves by Shinzo Kajino.