International Title:
-
Japanese Title:
The Man Who Came to Port
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1952 88 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Ishiro Honda
Writing credits Ishiro Honda, Masashige Narusawa, Shinzo Kajino
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Ichiro Saito
Cinematography by Taiichi Kankura
Production Design by Tatsuo Kita
Assistant Director Jun Fukuda
Director of Special Effects Eiji Tsuburaya
Cast
- Toshiro Mifune
- Asami Kuji
- Takashi Shimura
- Hiroshi Koizumi
- Yuriko Tashiro
- Bokuzen Hidari
- Kamitari Fujiwara
- Ren Imaizumi
- Senkichi Omura
- Seijiro Onda
- Ren Yamamoto
- Shoichi Hirose
- Masaaki Tachibana
- Teruhiko Suzuki
- Kenzo Echigo
- Sachio Sakai
- Yasuhisa Tsutsumi
- Shigeo Kato
- Akira Sera
- Akira Yamada
- Etsuryo Saijo
- Junpei Natsuki
- Akira Kichijoji
- Yaeko Izumo
- Tsuruko Umano
- Yutaka Oka
- Akira Tani
- Yoko Ueno
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -