Man Against Man

Japan Release: 1960
Running Time:
116 minutes

Man Against Man


Japanese Title

男対男
[Otoko tai Otoko]

Distributor: Production:

Toho
Toho

-

Live Action

Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Background - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Titles

International Title

-

Initial US Title

Man Against Man
US Distributor: Toho (1961) / Time: -

Alternate Titles

Man vs. Man
[Literal Translation]

 


Staff

Cast

Directed by Senkichi Taniguchi
Writing credits Ichiro Ikeda, Ei Ogawa
Produced by Tomoyuki Tanaka
Music by Masaru Sato
Cinematography by Rokuro Nishigaki
Production Design by Yoshiro Muraki
Kaji Toshiro Mifune
Kikumori Ryo Ikebe
Chotaro Masue Takashi Shimura
Toshio Masue Yuzo Kayama
Tsukamoto, Boss Jun Tazaki
Torimi Akihiko Hirata
Mineko Nishijo Yumi Shirakawa
Harumi Akemi Kita
Natsue Yuriko Hoshi
Wada Yutaka Sada
Genpachi Shoichi Hirose
Taro Yoshifumi Tajima
Santa Ikio Sawamura
Kitagawa Shin Otomo
Igarashi Ren Yamamoto
Tsuchiya Nadao Kirino
Shinchan Sachio Sakai
Machida Tadao Nakamaru
Hitman Hideyo Amamoto
Yoshizawa, Detective Yoshio Tsuchiya
Masue Family Maid Michiko Kawamoto
Doctor Fumindo Matsuo

Posters


Background and Trivia

  • Is the first movie starring actor Yuzo Kayama.