International Title:
Lupin the 3rd: The Fuma Conspiracy
Japanese Title:
Lupin the 3rd: The Plot of the Fuma Clan
US Title:
Rupan III: The Fuma Conspiracy
Alternate Title:
-
 
Production: Toho / Tokyo Movie Shinsha
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1987 73 Minutes
 
US Distributor: AnimEigo
US Release Date US Running Time
1995 73 Minutes

Staff
Directed by Masayuki Ozeki
Writing credits Makoto Naito, Monkey Punch
Produced by Kooji Takenchi
Music by Kiyoshi Miyaura
Cinematography by Akio Saitoo
Film Editing by Takeshi Seyama
Production Design by Shichiro Kobayashi
Assistant Director Keiko Namba
Cast
Arsene Lupin III Yasuo Yamada
Jigen Diasuke Kiyoshi Kobayashi
Goemon Ishikawa XIII Makio Inoue
Fujiko Mine Eiko Masuyama
Zenigata, Inspector Goro Naya
Madame Hiroko Emori
Girl Kamiyo Chie
Police Officers Kazuaki Koide, Koichi Yamadera, Tomohiro Nishimura
Suminawa Kohei Miyauchi
Fuma Yuichi Meguro, Koichi Hashimoto, Toshiharu Sakurai
Boss Masashi Hirose
Murasaki Inabe Mayumi Sho
Kazami Shigeru Chiba
Gakusha Shigeru Nakahara
Boy Yoko Kogai
Woman Eri Yazaki
Squad Leader Yutaka Shimaka
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None
Stock Footage Other Points of Interest
None N/A

DVDs
Region 1 Rupan III: The Fuma Conspiracy AnimEigo (2003) Order
Region 1 Lupin the 3rd: The Fuma Conspiracy Discotek (2007) Order
Region 2 Lupin the 3rd: The Plot of the Fuma Clan Toho (2003)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -