International Title:
The Lower Depths
Japanese Title:
The Lower Depths
US Title:
The Lower Depths
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1957 137 Minutes
 
US Distributor: Brandon Films
US Release Date US Running Time
1962 125 Minutes

Staff
Directed by Akira Kurosawa
Writing credits Akira Kurosawa, Hideo Oguni, Maxim Gorky
Produced by Tomoyuki Tanaka, Sojiro Motoki
Music by Masaru Sato
Cinematography by Kazuo Yamasaki
Film Editing by Akira Kurosawa
Production Design by Yoshiro Muraki
Assistant Director Yoshimitsu Banno, Toshi Kaneko, Yasuyoshi Tajitsu
Cast
Sutekichi, Thief Toshiro Mifune
Osugi, Landlady Isuzu Yamada
Okayo, Osugi's Sister Kyoko Kagawa
Rokubei, Osugi's Husband Ganjiro Nakamura
Former Samurai Minoru Chiaki
Actor Kamatari Fujiwara
Osen, Prostitute Akemi Negishi
Otaki, Candy-Seller Nijiko Kiyokawa
Yoshisaburo, Gambler Koji Mitsui
Tomekichi, Tinker Eijiro Tono
Tatsu Haruo Tanaka
Asa, Tomekichi's Wife Eiko Miyoshi
Kahei, Priest Bokuzen Hidari
Kuna Atsushi Watanabe
Shimazo, Police Agent Kichijiro Ueda
Unokichi Yu Fujiki
Tsugaru Fujitayama
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None
Stock Footage Other Points of Interest
None Soundtrack

DVDs
Region 1 The Lower Depths Criterion (2004) Order
Region 2 The Lower Depths Toho (2003)

Reviews
 Staff
   Miles Imhoff (02/14/2006) Score: Star Rating 4.5/5
 Users
   -