International Title:
Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance
Japanese Title:
Lone Wolf and Cub: Child and Expertise for Rent
US Title:
Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance
Alternate Title:
Sword of Vengeance
 
Production: Katsu Productions
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1972 83 Minutes
 
US Distributor: Toho
US Release Date US Running Time
1973 83 Minutes

Staff
Directed by Kenji Misumi
Writing credits Kazuo Koike, Goseki Kojima
Produced by Shintaro Katsu, Hisaharu Matsubara
Music by Hideaki Sakurai
Cinematography by Chishi Makiura
Film Editing by Toshio Taniguchi
Production Design by Akira Naito
Assistant Director Mitsuaki Tsuji
Cast
Ogami Itto Tomisaburo Wakayama
Daigoro Akihiro Tomikawa
Osen, Prostitute Tomoko Mayama
Yagyu Kurando Shigeru Tsuyuguchi
Goto Tomoo Uchida
Yagyu Bizen Nokami, Inspector Fumio Watanabe
Azami Reiko Kasahara
Yagyu Retsudo Yunosuke Ito
Little Girl Yutaka Nakamura
- Yoshi Kato
- Yoshiko Fujita
- Kauji Sokiyamo
- Teruo Matsuyama
- Toshiya Wazaki
- Shoji Mori
- Michimaro Otabe
- Saburo Date
- Jun Fujikawa
- Ryutaro Gomi
- Koichi Sato
- Hiroshi Hasegawa
- Kooji Fujiyama
- Jun Takigawa
- Hisao Hamita
- Yukio Horikita
- Tadashi Iwata
- Yusaku Terajima
- Kazuo Mortuchi
- Junichi Naitou
- Hajime Etsukawa
- Manabu Morita
- Shinji Nunome
- Yuuji Hamada
- Goroo Kudan
- Sumao Ishihara
- Kooji Uehara
- Chizu Kobayashi
- Tamoisu Fujiharu
- Jun Soloni
- Kanae Kobayashi
- Iwao Kasumi
- Kazuo Obayashi
- Yoshumitsu Shimonura
- Kazuyo Yanaka
- Massmi Koshiomon
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None
Stock Footage Other Points of Interest
None N/A

DVDs
Region 1 Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance AnimEigo (2003) Order
Region 4 Lone Wolf and Cub 1: Sword of Vengeance Madman (2005)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -