International Title:
-
Japanese Title:
Lone Wolf and Cub: Crossroads to Hell
US Title:
Lone Wolf and Cub: Baby Cart in the Land of Demons
Alternate Title:
-
 
Production: Katsu Productions
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1973 89 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Kenji Misumi
Writing credits Kazuo Koike, Tsutomu Nakamura
Produced by Masanori Sanada, Tomisaburo Wakayama
Music by Hideaki Sakurai
Cinematography by Fujio Morita
Film Editing by Toshio Taniguchi
Production Design by Shigenori Shimoishizaka
Cast
Ogami Itto Tomisaburo Wakayama
Shiranui Michiyo Ookusu
Daigoro Akihiro Tomikawa
Kurdoa Naritaka, Lord Shingo Yamashiro
Oyo, Quick Change Tomomi Sato
Ayabe Ukon, 1st Messenger Akira Yamauchi
Mogami Shusuke, 2nd Messenger Hideji Otaki
Mawatara Hachiro, 3rd Messenger Taketoshi Naito
Kikuchi Yamon, 4th Messenger Fujio Suga
Sazare Kanbei, 5th Messenger Rokko Toura
Izubuchi Shobei Renji Ishibashi
Tomekichi, the Moll Koji Fujiyama
Hamachiyo Sumida Kazuyo
Senzo, Inspector Bin Amatsu
Izumi Kazuna Taizen Shishido
Wakita Eiji Okada
Yagyu Retsudo Minoru Ohki
- Yoshi Kato
- Ritsu Ishiyama
- Hiroshi Tanaka
- Michima Otabe
- Gakuya Morita
- Kenji Ushio
- Koichi Sato
- Masaru Shiga
- Katsutoshi Akiyama
- Riki Harada
- Matsujiro Konaka
- Seichi Yoshi
- Shingo Ibuki
- Hinode Nishikawa
- Masayuki Kubo
- Yoshihiro Maruo
- Yutaka Nakamura
- Ikuko Takaishi
- Tadashi Iwata
- Toshio Nogi
- Yoshimitsu Jo
- Eitchi Kikuchi
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 1 Lone Wolf and Cub: Baby Cart in the Land of Demons AnimEigo (2003) Order
Region 1 Shogun Assassin 4: Five Fistfuls of Gold AnimEigo (2007) Order
Region 4 Lone Wolf and Cub 5: Baby Cart in the Land of Demons Madman (2005)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -