International Title:
-
Japanese Title:
Lone Wolf and Cub: Heart of Heart, Child of Child
US Title:
Lone Wolf and Cub: Baby Cart in Peril
Alternate Title:
-
 
Production: Katsu Productions
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1972 81 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Buichi Saito
Writing credits Kazuo Koike, Goseki Kojima
Produced by Hisaharu Matsubara, Tomisaburo Wakayama
Music by Hideaki Sakurai
Cinematography by Kazuo Miyagawa
Film Editing by Toshio Taniguchi
Production Design by Shigenori Shimoishizaka
Assistant Director Haruo Ueda
Cast
Ogami Itto Tomisaburo Wakayama
Oyuki Michie Azuma
Yagyu Gunbei Yoichi Hayashi
Daigoro Akihiro Tomikawa
Tokugawa Yoshinao Asao Koike
Kozuka Enki Shin Kishida
Yagyu Retsudo Tatsuo Endo
Lord Owari Tokio Oki
Gomune Jindaiyu So Yamamura
- Hiroshi Tanaka
- Koji Sekiyama
- Gakuya Morita
- Hiroshi Hasegawa
- Riki Harada
- Michima Otabe
- Seishiro Hara
- Yusaku Terajima
- Yukio Horikita
- Katsutoshi Akiyama
- Shingo Ibuki
- Koara Enashi
- Shoroku Shimada
- Katsuyoshi Baba
- Yoshimitsu Jo
- Yukari Wakayama
- Yuji Imiyagaua
- Joji Raki
- Toshio Matsuda
- Hideo Fujimoto
- Ismu Tsuchoshi
- Yukaka Sera
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None
Stock Footage Other Points of Interest
Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance, Lone Wolf and Cub: Baby Cart at the River Styx N/A

DVDs
Region 1 Lone Wolf and Cub: Baby Cart in Peril AnimEigo (2003) Order
Region 1 Shogun Assassin 3: Slashing Blades of Carnage AnimEigo (2007) Order
Region 4 Lone Wolf and Cub 4: Baby Cart in Peril Madman (2005)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -