International Title:
Life of Oharu
Japanese Title:
Saikaku: Life of a Woman
US Title:
Life of Oharu
Alternate Title:
The Life of O-Haru
 
Production: Koi Productions / Shintoho
Distributor: Shintoho (Toho Owned)
Japan Release Date Japan Running Time
1952 148 Minutes
 
US Distributor: Toho
US Release Date US Running Time
1964 133 Minutes

Staff
Directed by Kenji Mizoguchi
Writing credits Kenji Mizoguchi, Saikaku Ihara, Yoshikata Yoda
Produced by Hideo Koi, Kenji Mizoguchi, Isamu Yoshiji
Music by Ichiro Saito
Cinematography by Yoshimi Hirano, Yoshimi Kono
Film Editing by Toshio Goto
Production Design by Hiroshi Mizutani
Cast
Oharu Kinuyo Tanaka
Tomo, Oharu's Mother Tsukie Matsuura
Shinzaemon, Oharu's Father Ichiro Sugai
Katsunosuke Toshiro Mifune
Harutaka Matsudaira, Lord Toshiaki Konoe
Landlady Kiyoko Tsuji
Lady Matsudaira Hisako Yamane
Yakichi Ogiya Jukichi Uno
Kahe Sasaya Eitaro Shindo
Fumikichi, Sasaya's Friend Akira Oizumi
Sodegaki Kyoko Kusajima
Kikuoji Masao Shimizu
Tasaburo Hishiya Daisuke Kato
Yoshioka Toranosuke Ogawa
Manager Bunkichi Hiroshi Oizumi
Iwabashi, Lady-in-Waiting Haruyo Ichikawa
Otsubone Yoshioka Yuriko Hamada
Sakurai, Lady-in-Waiting Noriko Sengoku
Owasa Sadako Sawamura
Taisaburo Hishiya Masao Mishima
Forger Eijiro Yanagi
Myokai, Old Nun Chieko Higashiyama
Old Man Takashi Shimura
Jihei Benkei Shiganoya
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 The Life of O-Haru Artificial Eye (2004) Order
Region 2 Saikaku: Life of a Woman Cosmo Contents (2008)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -