International Title:
The Lakeside Murder Case
Japanese Title:
The Lakeside Murder Case
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Fuji TV
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
2004 118 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Shinji Aoyama
Writing Credits Shinji Aoyama, Keigo Higashino
Produced by Takenori Sento
Music by Hiroyuki Nagashima
Cinematography by Masaki Tamura
Film Editing by Shinji Aoyama
Cast
Takashi Sekiya Shingo Tsurumi
Yasuko Sekiya Kaoru Sugita
Kazue Fujima Fukumi Kuroda
Eriko Takashina Yuko Mano
Tomoharu Fujima Akira Emoto
Masaru Tsukumi Etsushi Toyokawa
Sunsuke Namiki Koji Yakusho
Minako Namiki Hiroko Yakushimaru
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -