International Title:
Lake of Illusions
Japanese Title:
Lake of Illusions
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Hashimoto Productions
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1982 164 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Shinobu Hashimoto
Writing credits Shinobu Hashimoto
Produced by Shinobu Hashimoto, Yoshitaro Nomura, Katsumi Oyama, Masayuki Sato
Music by Yasushi Akutagawa
Cinematography by Masahiro Kishimoto, Shunichiro Nakao, Takao Saito
Film Editing by Nobuo Ogawa
Production Design by Yoshiro Muraki, Kazuo Takenaka
Special Effects by Teruyoshi Nakano
Cast
Michiko Reiko Nanjo
Nagao Daisuke Ryu
Nobunaga Oda Kinya Kitaoji
Mitsu Tomoko Hoshino
Yodogimi Rino Katase
Onishi Kazuo Kitamura
Keisuke Hinatsu Masahiro Mitsuta
Osamu Kurata Hatsunori Hasegawa
Yoshikane Nagao Seiji Miyaguchi
Yazaki Hideo Murota
Fujikake Hideji Otaki
Oichino Kata Keiko Takahashi
Lawyer Noboru Nakaya
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 Lake of Illusions Toho (2003)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -