International Title:
Kagemusha
Japanese Title:
Shadow Warrior
US Title:
Kagemusha the Shadow Warrior
Alternate Title:
-
 
Production: Toho / Kurosawa Productions
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1980 179 Minutes
 
US Distributor: 20th Century Fox
US Release Date US Running Time
1980 159 Minutes

Staff
Directed by Akira Kurosawa, Ishiro Honda
Writing credits Akira Kurosawa, Masato Ide
Produced by Tomoyuki Tanaka, Akira Kurosawa, Audie Bock
Music by Shinichiro Ikebe
Cinematography by Takao Saito, Masaharu Ueda
Film Editing by Akira Kurosawa
Production Design by Yoshiro Muraki
Assistant Director Fumiryo Okada, Hideyuki Inoue, Takashi Koizumi, Takao Okawara
Cast
Shingen Takeda, Kagemusha Tatsuya Nakadai
Nobukado Takeda Tsutomu Yamazaki
Katsuyori Takeda Kenichi Hagiwara
Sohachiro Tsuchiya Jinpachi Nezu
Masakage Yamagata Hideji Otaki
Nobunaga Oda Daisuke Ryu
Otsuyanokata Kaori Momoi
Ieyasu Tokugawa Masayuki Yui
Oyunokata Mitsuko Baisho
Nobufusa Baba Hideo Murota
Masatoyo Naito Takayuki Shiho
Katsusuke Atobe Koji Shimizu
Masatane Hara Noburo Shimizu
Nobushige Oyamada Sen Yamamoto
Masanobu Kosaka Shuhei Sugimori
Takemaru Kota Yui
Ranmaru Mori Yasuhito Yamanaka
Takemaru's Nurse Kumeko Otowa
Jingoro Hara Hiroshi Shimada
Kenshin Uesugi Eiichi Kanakubo
Kugutsushi Toshiaki Tanabe
Monk Takashi Ebata
Noda Castle Soldier Akihiko Sugizaki
Salt Vendor Yoshimitsu Yamaguchi
Gyobu Taguchi Takashi Shimura
Doctor Kamatari Fujiwara
- Tetsuo Yamashita
- Kai Ato
- Yugo Miyazaki
- Masatsuga Kuriyama
- Takashi Watanabe
- Norio Matsui
- Jiro Yabuki
- Yasushi Doshida
- Nobaru Sone
- Eihachi Ito
- Senkichi Omura
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None None
Stock Footage Other Points of Interest
None Box Office

Box Office
Release Date: April 26th, 1980 (Japan)
Budget: ¥2,300,000,000 / $11,000,000 (Rough Figure)
Distribution Earning: ¥2,706,000,000 / $13,000,000 (Japan, Rough Figure)
Total: ¥5,500,000,000 / $26,000,000 (Japan, Rough Figure)

Release Date: October 10th, 1980 (US)
Total: $4,000,000 (US, Rough Figure)

DVDs and Blu-rays

United States Region 1 Kagemusha Criterion (2005) Order
United States Region 1 Kagemusha Criterion (2017) Order
Japan Region 2 Shadow Warrior Toho (2003)
United States Blu-Ray Kagemusha Criterion (2009) Order
Japan Blu-Ray Shadow Warrior Toho (2009)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -