International Title:
Judo Saga
Japanese Title:
Sanshiro Sugata
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Takarazuka Eiga / Kurosawa Productions
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1965 159 Minutes
 
US Distributor: Toho International
US Release Date US Running Time
1965 -

Staff
Directed by Seiichiro Uchikawa
Writing credits Akira Kurosawa, Tsuneo Tomita
Produced by Akira Kurosawa, Tomoyuki Tanaka
Music by Masaru Sato
Cinematography by Fukuzo Koizumi
Production Design by Hiroshi Mizutani
Cast
Sanshiro Sugata Yuzo Kayama
Shogoro Yano Toshiro Mifune
Genshiro Tsutomu Yamazaki
Gennosuke Eiji Okada
Mishima Takashi Shimura
Priest Bokuzen Hidari
Hansuke Murai Daisuke Kato
Sayo, Hansuke's Daughter Yumiko Kokonoe
Daisaburo Hidarimonji Tatsuhiko Namisato
Yoshimaro Dan Kinji Matsueda
Toranosuke Shinkai Hiroshi Aoyama
Yujiro Toda Yoshio Aoki
Kohei Tsuzaki Kenji Kodama
Nemoto Yoji Arisawa
Torakichi Toshio Chiba
Inuma Takamaru Sasaki
Old Lady Chouko Iida
- Yunosuke Ito
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -