Judo Saga [1965]

Japan Release: 1965
Running Time:
158 minutes

Judo Saga


Japanese Title

姿三四郎
[Sugata Sanshiro]

Distributor: Production:

Toho
Takarazuka Eiga / Kurosawa Productions

-

Live Action

Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Background - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Titles

International Title

Judo Saga

Initial US Title

Judo Saga
US Distributor: Toho International (1965) / Time: -

Alternate Titles

Sanshiro Sugata
[Literal Translation]

 


Staff

Cast

Directed by Seiichiro Uchikawa
Writing credits Akira Kurosawa, Tsuneo Tomita
Produced by Akira Kurosawa, Tomoyuki Tanaka
Music by Masaru Sato
Cinematography by Fukuzo Koizumi
Production Design by Hiroshi Mizutani
Sanshiro Sugata Yuzo Kayama
Shogoro Yano Toshiro Mifune
Genshiro Tsutomu Yamazaki
Gennosuke Eiji Okada
Mishima Takashi Shimura
Priest Bokuzen Hidari
Hansuke Murai Daisuke Kato
Sayo, Hansuke's Daughter Yumiko Kokonoe
Daisaburo Hidarimonji Tatsuhiko Namisato
Yoshimaro Dan Kinji Matsueda
Toranosuke Shinkai Hiroshi Aoyama
Yujiro Toda Yoshio Aoki
Kohei Tsuzaki Kenji Kodama
Nemoto Yoji Arisawa
Torakichi Toshio Chiba
Inuma Takamaru Sasaki
Old Lady Chouko Iida
- Yunosuke Ito

Posters


Background and Trivia

  • The Takarazuka Company submitted the movie to the US copyright office on August 2nd, 1993. This was under registration number PA0000625538. The titles listed were the international title, Judo Saga, and the Romaji title, Sugata Sanshiro.
  • A remake of director Akira Kurosawa's Sanshiro Sugata (1943), which was based on the novel by Tomita Tsuneo.