International Title:
-
Japanese Title:
Journey
US Title:
-
Alternate Title:
The Road
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1955 91 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Hiroshi Inagaki
Writing credits Shin Hasegawa, Hiroshi Inagaki
Produced by Ichiro Sato
Music by Shiro Fukai
Cinematography by Jun Yasumoto
Production Design by Takeo Kita, Makoto Sono
Cast
Naojiro Mikazuki Ryo Ikebe
Otaka Mariko Okada
Horikoshi Masakichi Akihiko Hirata
Kinosuke Katsuji Ichikawa
Harashima Tokutaro Eitaro Ozawa
Gorosaku Kamatari Fujiwara
Oriki Mitsuko Takao
Iwataro Yoshio Kosugi
- Seijiro Onda
- Daisuke Kato
- Kichijiro Ueda
- Akira Tani
- Minosuke Yamada
- Fumiko Honma
- Sadayoshi Nakamura
- Tomeko Umayato
- Sonosuke Sawamura
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
N/A

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -