International Title:
-
Japanese Title:
Japan's Number One Lover
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1963 93 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Kengo Furusawa
Writing credits Ryozo Kasahara
Produced by Eisaburo Ando, Shin Watanabe
Music by Tessho Hagiwara, Hiroshi Miyagawa
Cinematography by Fukuzo Koizumi
Film Editing by Yoshitami Kuroiwa
Production Design by Yoshiro Muraki
Assistant Directors Samaji Nonagase, Kunihiko Watanabe, Yoichi Matsue
Cast
- Hitoshi Ueki
- Hajime Hana
- Kei Tani
- Hiroshi Inuzuka
- Reiko Dan
- Yumi Shirakawa
- Mitsuko Kusabue
- Mie Hama
- Keiko Awaji
- Yoko Fujiyama
- Miki Yashiro
- Machiko Naka
- Jun Tazaki
- Akira Hitomi
- Gen Shimizu
- Yutaka Sada
- Daisuke Inoue
- Keiko Matsumura
- Senri Sakurai
- Eitaro Ishibashi
- Midori Uchiyama
- Kayoko Suzuki
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 Japan's Number One Lover Toho (2006)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -