International Title:
-
Japanese Title:
Japan's Number One Gorigan Man
US Title:
-
Alternate Title:
-
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1966 94 Minutes
 
US Distributor: -
US Release Date US Running Time
- -

Staff
Directed by Kengo Furusawa
Writing credits Ryozo Kasahara
Produced by Shin Morita, Shin Watanabe
Music by Hiroshi Miyagawa
Cinematography by Fukuzo Koizumi
Film Editing by Yoshitami Kuroiwa
Production Design by Kazuo Okawa
Assistant Directors Ken Sano, Yoshihiro Kawasaki
Cast
- Hitoshi Ueki
- Senri Sakurai
- Mie Hama
- Eitaro Shindo
- Yumiko Nogawa
- Makoto Fujita
- Kunie Tanaka
- Arihiro Fujimura
- Akira Hitomi
- Takamaru Sasaki
- Shin Otomo
- Kenzo Tabu
- Ikio Sawamura
- Yasuhisa Tsutsumi
- Gen Shimizu
- Ryuji Kita
- Tetsu Nakamura
- Kozo Nomura
- Masanari Nihei
- Wataru Omae
- Bokuzen Hidari
- Hideo Shibuya
- Hiroshi Sekita
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 2 Japan's Number One Gorigan Man Toho (2006)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -