International Title:
Japan's Longest Day
Japanese Title:
Japan's Longest Day
US Title:
Japan's Longest Day
Alternate Title:
The Emperor and The General
 
Production: Toho
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
1967 157 Minutes
 
US Distributor: Toho International
US Release Date US Running Time
1968 -

Staff
Directed by Kihachi Okamoto
Writing credits Shinobu Hashimoto, Soichi Oya
Produced by Tomoyuki Tanaka, Sanezumi Fujimoto
Music by Masaru Sato
Cinematography by Hiroshi Murai
Film Editing by Yoshitami Kuroiwa
Production Design by Iwao Akune
Cast
Anami, War Minister Toshiro Mifune
Yonai, Navy Minister So Yamamura
Suzuki, Prime Minister Chishu Ryu
Togo, Foreign Minister Seiji Miyaguchi
Shimomura, Information Chief Takashi Shimura
Hatanaka, Major Toshio Kurosawa
Mori, Imperial Commander Shogo Shimada
Haga, Colonel Susumu Fujita
Matsumoto, Vice-Minister of Foreign Affairs Rokko Toura
Nonaka, Major General Yunosuke Ito
Yabe of NHK Daisuke Kato
Ida, Commander Etsushi Takahashi
Kosono, Colonel Jun Tazaki
Takeshita, Commander Takao Inoue
Kido, Lord Nobuo Nakamura
Kihara, Interpreter Kyuzo Kawabe
Kawamoto, Private Secretary Tatsuyoshi Ehara
Fujita, Grand Chamberlain Hirayoshi Aono
Sasaki, Captain Hideyo Amamoto
Yuriko Hara Michiyo Aratama
Seike, Major Yu Fujiki
Takeji Takahashi Junosuke Suda
Ishihara, Major Akira Kubo
Irie, Chamberlain Tadashi Fukuro
Mitsui, Chamberlain Torahiko Hamada
Okabe, Chamberlain Kinzo Sekiguchi
Tokugawa, Chamberlain Keiju Kobayashi
Toda, Chamberlain Kiyoshi Kodama
Kakei Jun Hamamura
Nobukata Wada Hiroshi Koizumi
Komonta Sano Tadayoshi Ueda
Itagaki Toru Ibuki
Mizutani, Chief of General Staff Tadasaburo Wakayama
Kobayashi, Naval Surgeon Toru Takeuchi
Keisaku Sano Yutaka Sada
Hata, Marshal Masao Imafuku
Arakawa Shigeki Ishida
Tanaka, General Kenjiro Ishiyama
Sugiyama, Marshal So Iwatani
Ishiguro, Minister of Agriculture and Forestry Ryosuke Kagawa
Shiraishi, Lieutenant Colonel Hiroyuki Katsube
Tateno of NHK Yuzo Kayama
Umezu, Chief of General Staff Akira Kichoji
Sato Kazuo Kitamura
Hirose, Minister of Finance Hyo Kitazawa
Kato Shigeru Koyama
Osatomo Engineer Naoya Kusakawa
Hirohito, Emperor Koshiro Matsumoto
Inatome Akio Mayabe
Takashima, Major General Kanta Mori
Ohashi Goro Morino
Matsuzaka, Minister of Justice Fuyuki Murakami
Onishi, Military Headquarters Vice President Kan Nihonyanagi
Chief of the Bureau of Military Affairs Shin Otomo
Wakamatsu Kaku Oze
Atsugi Air Base General Crew Chief Sachio Sakai
Kamino Hiroshi Sekita
Watanabe, Colonel Yoshifumi Tajima
Tsukamoto, Major Keikichi Taki
Arao, Captain Isao Tamagawa
Nakamura, Major Akiji Nomura
Kobayashi, Major Hiroshi Tanaka
Minister of the Imperial Household Susumu Tatsuoka
Toyoda, Military Headquarters President Haruo Yamada
Gendermarie Lieutenant Hisashi Igawa
Battalion Commander Seishiro Hisano
Corporal Yasushi Yamamoto
Police Officer Yasuzo Ogawa
Fuha, Eastern District Army Chief of Staff Yoshio Tsuchiya
Sugawara, Lieutenant Colonel Akihiko Hirata
- Ryuji Kita
- Ushio Akashi
- Yoshio Kosugi
- Makoto Sato
- Tadao Nakamaru
- Takeshi Kato
- Koji Mitsui
- Ichiro Nakaya
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A
Stock Footage Other Points of Interest
N/A N/A

DVDs
Region 1 Japan's Longest Day AnimEigo (2006) Order
Region 2 Japan's Longest Day Toho (2005)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -