International Title:
Isola
Japanese Title:
Isola: Multiple Personality Girl
US Title:
Isola
Alternate Title:
Isola: Persona 13
 
Production: Toho / Kadokawa / Asmik Ace / Imagica*
Distributor: Toho
Japan Release Date Japan Running Time
2000 93 Minutes
 
US Distributor: Adness
US Release Date US Running Time
2005 93 Minutes

Staff
Directed by Toshiyuki Mizutani
Writing credits Toshiyuki Mizutani, Atsushi Kuwahara, Mugita Kinoshita, Hiroshi Hatajima, Yusuke Kishi
Produced by Masato Hara, Fumio Inoue, Shunsuke Yamada
Music by Takeo Miratsu
Cinematography by Shuji Kuriyama
Film Editing by Nobuyuki Takahashi
Production Design by Katsuhiro Fukuzawa, Hisao Inagaki
Assistant Director Shunji Shiromoto
Full Production Committee Toho, Kadokawa, Asmik Ace, Imagica, Sumitomo
Cast
Yukari Kamo, Psychic Yoshino Kimura
Chihiro Moritani/Isola Yu Kurosawa
Kazuhiko Manabe, Doctor Ken Ishiguro
Yayoi Takano/Isola Makiko Watanabe
Hiroko Nomura Satomi Tezuka
Katsumi Maezono Susumu Terajima
Tatsuro Moritani Kazuhiro Yamaji
Elderly Hanshin Earthquake Survivor Hideo Murota
Female Volunteer Yoko Chosokabe
- Shiro Shimomoto
- Yozaburo Ito
- Yuriko Hirooka
- Houka Kinoshita
- Kiriko Shimizu
- Tetsu Sakuma
- Norihisa Hiranuma
- Jun'ichi Kawamoto
- Kyoko Ibuki
- Yusuke Kishi
- Ikumi Taguchi
- Naoko Sakai
- Masumi Okamura
- Hisako Shirata
- Taneko
- Mie Koto
- Minoru Nanaeda
- Kaori Ichijo
- Aoi Noki
- Takeharu Kunimoto
- Naohiko Mori
- Nami Morimoto
- Kazuhisa Kotoha
- Ei Wakabayashi
- Yoko Tanihara
- Yosinori Ko
- Akira Ishida
- Ko Hayashi
- Maki Nishiguchi
- Takashi Miike
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None Isola
Stock Footage Other Points of Interest
None Box Office, Soundtrack

Box Office
Release Date: January 22nd, 2000 (Japan) [Double Billed with Ring 0]
Budget: $3,830,000 (Rough Figure)
Total: ¥1,600,000,000 / $15,000,000 (Japan, Rough Figure)

DVDs
Region 1 Isola Adness (2005) Order
Region 2 Isola: Multiple Personality Girl Kadokawa (2001)

Reviews
 Staff
   -  
 Users
   -