International Title
InuYasha the Movie: The Castle Beyond the Looking Glass
Japanese Title
 映画犬夜叉 鏡の中の夢幻城
 [Eiga InuYasha: Kagami no Naka no Mugenjo]
Production: Toho / Shogakukan / Sunrise / Yomiuri / NTV
Distributor: Toho Japan: 2002
  Time: 99 minutes
 
Initial US Title
 InuYasha the Movie 2: The Castle Beyond the Looking Glass
US Distributor: VIZ Media (2004) Time: 99 minutes
Alternate Movie Titles:
InuYasha the Movie: Dream Castle in the Mirror [Literal Translation]Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Toshiya Shinohara
Writing credits Katsuyuki Sumizawa, Rumiko Takahashi
Produced by Mikihiro Iwata
Music by Kaoru Wada
Cinematography by Hirofumi Yagi
Production Design by Tsutomu Ishigaki
Cast
InuYasha Kappei Yamaguchi
Higurashi Kagome Satsuki Yukino
Jinji Mieko Harada
Miroku Koji Tsujitani
Sango Houko Kuwashima
Kikyo Noriko Hidaka
Mushin Yuzuru Fujimoto
Kaede Hisako Kyoda
Eri Yuki Masuda
Naraku Toshiyuki Morikawa
Hatchi Toshihiko Nakajima
Myouga Kenichi Ogata
Ayumi Nami Okamoto
Yuka Kaori Shimizu
Hojo Yuji Ueda
Shippo Kumiko Watanabe
Kohaku Akiko Yajima
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
N/A N/A

Posters


DVDs and Blu-Ray
Region 1 InuYasha the Movie 2: The Castle Beyond the Looking Glass Viz (2004) Order
Region 2 InuYasha the Movie: Dream Castle in the Mirror Toho (2003)