International Title
The Inugamis
Japanese Title
 犬神家の一族
 [Inugami-ke no ichizoku]
Production: Kadokawa
Distributor: Toho Japan: 1976
  Time: 146 minutes
 
Initial US Title
 The Inugami Family
US Distributor: - Time: -
Alternate Movie Titles:
The Inugami Clan [Literal Translation]Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Kon Ichikawa
Writing credits Shinya Hidaka, Kon Ichikawa, Norio Nagata, Seishi Yokomizo
Produced by Kiichi Ichikawa, Haruki Kadokawa
Music by Yuji Ono
Cinematography by Kiyoshi Hasegawa
Film Editing by Chizuko Osada
Production Design by Iwao Akune
Assistant Director Eiichi Asada
Cast
Kosuke Kindaichi Koji Ishizaka
Matsuko Inugami Mieko Takamine
Sukekiyo Inugami Teruhiko Aoi
Sahei Inugami Rentaro Mikuni
Satake Inugami Takeo Chii
Oyama, Shinto Priest Hideji Otaki
Osono, Matsuko's Mother Izumi Hara
Kikuno Aonuma Akiko Kana
Toranosuke Inugami Ryunosuke Kaneda
Sayoko Inugami Akira Kawaguchi
Fujisaki Noboru Mitani
Sachi Inugami Ko Kawaguchi
Takeko Inugami Miki Sanjo
Kokichi Inugami Akiji Kobayashi
Umeko Inugami Mitsuko Kusabue
Kyubei, Kashiwaya's Owner Norihei Miki
Shizuma Aonuma Teruhiko Aoi
Tachibana, Chief of Police Takeshi Kato
Furudate, Lawyer Eitaro Ozawa
Kikuno Aonuma Yuko Ozeki
Haru, Maid Ryoko Sakaguchi
Tamayo Nonomiya Yoko Shimada
Saruzo Minoru Terada
Inoue, Detective Mancho Tsuji
Koto Teacher Kyoko Kishida
Nasu Hotel Owner Seishi Yokomizo
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A

Posters

DVDs and Blu-Ray
Region 2 The Inugami Clan Kadokawa (2000)

CD Soundtracks
Compilations

Reviews
N/A