International Title
Interpol Code 8
Japanese Title
 国際秘密警察: 指令第8号
 [Kokusai Himitsu Keisatsu: Shirei Dai Hachigo]
Production: Toho
Distributor: Toho Japan: 1963
  Time: 94 minutes
 
Initial US Title
 -
US Distributor: - Time: -
Alternate Movie Titles:
International Secret Police: Order #8 [Literal Translation]Box Office - Stock Footage - DVDs - CDs - Pictures - Concept Art - Cut Scenes - Reviews

Details
N/A

Staff
Directed by Toshio Sugie
Writing credits Moriyuki Mafuji, Ei Ogawa
Produced by Tomoyuki Tanaka, Reiji Miwa
Music by Yoshiyuki Kozu
Cinematography by Taiichi Kankura
Production Design by Kazuo Ogawa
Cast
Jiro Kitami Tatsuya Mihashi
Natsuo Ezaki Makoto Sato
Akimoto Yosuke Natsuki
Saeko Kinomiya Kumi Mizuno
Mie Tsugawa Akiko Wakabayashi
Rudolf Kent Jerry Ito
Nonozaki Jun Hamamura
Teshima Hisaya Ito
Haitani, Natsuo's Boss Seizaburo Kawazu
Anzai Kiyoshi Kodama
Binh Hoa Tetsu Nakamura
Shu Hideyo Amamoto
Police inspector Tadashi Okabe
Rebel Army Boss Keiichi Taki
Commander Ed Keene
Detective Kendo Yashiki
Quyen Heihachiro Okawa
Mary Sono, Dancer Rie Taniuchi
Tatsumi Shoji Oki
Tan Shin Otomo
- Hiroshi Hasegawa
Monster Appearances Aliens, SDF, Misc
None N/A

Posters

DVDs and Blu-Ray
N/A

Reviews
N/A